Lupinhaven i Næstved

Friis Andersen udfører bygherrerådgivning på Lupinhaven i Næstved. 

Lupinhavens boliger består af 3 blokke med i alt 58 boliger og et fælles forsamlingslokale. Alle boliger i de tre øverste etager har udendørs opholdsarealer i form af 5,3 m2 store altaner. Boligernes værelser er min. 12 m2. Boligerne udformes efter tilgængelighed niveau C. Derved sikres det, at de kan anvendes af selvhjulpne kørestolsbrugere. Depoter etableres i ca. 200 m2 fritliggende skurbygning.