Nørre Kirkeby kirke - tagrenovering

Vi er i gang med en større tagrenovering på Nørre Kirkeby kirke. Under udskiftning af den eksisterende tagbelægning på kirkens sydside har det vist sig, at den eksisterende tagkonstruktion er meget nedbrudt pga. råd og efter et angreb af egens borebiller. Det betyder, at der skal udskiftes en betydelig del af den eksisterende konstruktion, og udskiftningn skal iflg. Nationalmuseet og den Kongelige bygningsinspektør udføres svarende til de eksistrende konstruktioner, dvs., de skal udføres i egetræ.