Byggeskadefonden - Udskiftning af MgO-vindspærreplader

Vi har vundet udbud af rammeaftale om udbedring af MgO-vindspærreplader på i alt 7000 m² boligbebyggelser på Sjælland og i Jylland.

Udskiftning af MgO-vindspærreplader samt nødvendige og forsvarlige udbedringer af fugt- og korrosionsskader som følge af, at der er anvendt MgO-vindspærreplader iht. "Beskrivelse af totalrådgivningsopgaven" (bilag 2).