Højskolen Marielyst

BØTØVEJ 2, 4873 VÆGGERLØSE

hojskolen-main
Bygherre Højskolen Marielyst
Byggesagen Opførelse af nyt musik- og foredragssal til Højskolen Marielyst. Musik- og foredragssalen er placeret således, at den lille eksisterende sø inddrages som en del salen. Taget bliver båret af murskiver, der er skråtstillet og placeret således, at vinduer vendende mod syd er i ryggen af tilskuerne, og vinduer mod nord er med udsyn til scene og sø.
Areal 395 m2