PROJEKTER – Miljøscreening og nedrivninger

NEDRIVNINGER

Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S har igennem flere år, stået for udførelse af screeninger for miljøskadelige stoffer indenfor tungmetaller, asbest, PCB og kviksølv.

Vi har nedrevet over 200 ejendomme, større bygningskomplekser, gasbeholdere mv.

Vi har ligeledes stået for udarbejdelse af §8 ifb. med oprensning af forurenet grund til ren grund til brug for daginstitution.

UDPLUK AF VORES REFERENCER

Boligforeningen Lolland
Totalrådgivning.
Nedrivning af 81 boliger:
16 boliger, afd. 53 Holmeager
27 boliger, afd. 61 Horslunde-Ullerslev-Fejø-Femø
17 boliger, afd. 63 Sandby-Provstelunden
21 boliger, afd. 91 Rudbjerg

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund
Totalrådgivning inkl. landskabsarbejde efter nedrivning.
Nedrivning af 4 boligblokke i 1-2 etage med 66 boliger.
Genvej og Børsholmparken, Gedser.

DAB / Lolland almennyttige Boligselskab – DAB
Nedrivning af 4 boligblokke i 4 etager med 111 boliger.
Margrethehusene, Maribo.

DAB / Lolland almennyttige Boligselskab – DAB
Totalrådgivning inkl. landskabsarbejde efter nedrivning.
Nedrivning af 1 boligblok i 4 etager med 63 boliger.
Kongeleddet, Rødby.

Guldborgsund Kommune
Totalrådgivning.
Nedrivning af ca. 200 nedslidte ejendomme i forbindelse med byfornyelse i Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune
Totalrådgivning.
Nedrivning af gassilo med cyanid.
Vendersgade, Nykøbing F.

Københavns Kommune – Sydhavnsskolen
Totalrådgivning.
Stribning af nyopført skole efter påsat brand.
Støberivej, København SV

NAB / Nakskov Almene Boligselskab
Totalrådgivning.
Nedrivning af 4 boligblokke i 3 etager med 90 boliger.
Nørrevænget, Nakskov.