PROJEKTER

ARKITEKTFIRMAET FRIIS ANDERSEN

Vi er en velfunderet tegnestue med mange års erfaring og ekspertise inden for et bredt område af byggerier, planlægning og rådgivning.

Tegnestuen arbejder med mange varierende opgaver inden for:

Ide, planlægning og byggeprogram
Nybyggeri- og renoveringsopgaver
Byggeledelse og økonomisk styring
Arbejdsmiljøkoordinering
Bygherrerådgivning
Møblerings-, farve-, og indretningsforslag
Miljøscreening indenfor alle typer miljøfarlige stoffer
Små og store nedrivningssager
Genbrugspladser
Miljødepoter for farlige stoffer
Tegnestuen er medlem af DANSKE ARK og er heraf omfattet af DANSKE ARK forsikringsaftale.

I dag ejes tegnestuen af Søren Ibsen, Hans-Erik Albertsen og Jesper Øager Jensen.