tegnestuen_hovedfoto

TEGNESTUEN

Tegnestuen rummer et fast team af arkitekter og bygningskonstruktører.

Tegnestuen bygger på kreativitet, engagement og troværdighed, og vi arbejder struktureret og målrettet på at sikre alle opgaver en høj kvalitet.

Vi arbejder med en flad organisationsstruktur med en udstrakt uddelegering af ansvar, som resulterer i hurtige beslutningsprocesser og succesparametre.

Vi vægter processen og samarbejdet med bygherre, brugere og samarbejdspartnere meget højt, til glæde for alle parter og til gavn for det færdige projekt.

Vi har tillige en lang årrække, arbejdet med 1- og 5-års eftersyn med Byggeskadefonden og BvB.