Renovering af HvidovreBo afd. 3 + 4 for FA09

Under rammeaftalen med FA09 har vi vundet to opgaver i HvidovreBo afd. 3 og 4, hvor vi bl.a. skal stå for udskiftning af tag og vinduer, nyetablering af altaner, udskiftning af opgangsdøre, etablering af trapper til haver fra stuelejligheder mm.