VUC Storstrøm

Areal
6592 m²
Bygherre
VUC Storstrøm

Projektering og opførelse af ny undervisningsbygning med 9 undervisningslokaler, kontorer mv.

Den nye bygning står i direkte forbindelse med den eksisterende undervisningsbygning via en glasinddækket gangbro.

Vi har desuden udført ombygning og renovering af det øvrige bygningsanlæg samt opført et nyt auditorie.