Tegnestuen

Arkitektfirmaet Friis Andersen blev stiftet i 1909 af arkitekt Carl Andersen, og tegnestuen har virket uden afbrydelse siden da.

Friis Andersen er en velfunderet tegnestue med ekspertise inden for et bredt område af byggerier, planlægning og rådgivning.

Siden 1960'erne har vi haft til huse i den fredede Ritmestergård, som ligger på hjørnet af Frisegade og Store Kirkestræde og er en af Nykøbings ældste og mest imponerende bygninger.

I dag har vi også etableret kontor på Fruebjergvej 3 i København, da mange af vores opgaver ligger i hovedstadsområdet.

Tegnestuen ejes i dag af Søren Ibsen og Jesper Øager Jensen.

Vi er medlem af DANSKE ARK og er herigennem omfattet af DANSKE ARK forsikringsselskab.

Vi tilbyder

 • Ide, planlægning og byggeprogram
 • Nybyggeri- og renoveringsopgaver
 • Landsbyggefondssager
 • Helhedsplaner
 • Byggeledelse og økonomisk styring
 • Byggestyring
 • Byggeprogrammering
 • Projektopfølgning
 • Fagtilsyn
 • Bygherrerådgivning
 • EU-udbudsrådgivning
 • Landskabsarkitektrådgivning
 • Brandstrategiplaner for forsikringstager
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger
 • Tilstandsvurderinger
 • Miljøscreening
 • Møblerings-, farve-, og indretningsforslag
 • Bygningssyn
 • Budgettering
 • Investeringsplaner
 • 1-5 års eftersyn
 • Medvirken ved køb, salg og leje af fast ejendom

Sådan arbejder vi

Friis Andersen Arkitekter rummer et fast team af arkitekter og bygningskonstruktører.

Tegnestuen bygger på kreativitet, engagement og troværdighed, og vi arbejder struktureret og målrettet på at sikre alle opgaver en høj kvalitet.

Vi arbejder med en flad organisationsstruktur med en udstrakt uddelegering af ansvar, som resulterer i hurtige beslutningsprocesser og succesparametre.

Vi vægter processen og samarbejdet med bygherre, brugere og samarbejdspartnere meget højt til glæde for alle parter og til gavn for det færdige projekt.

Se vores medarbejdere