Tagrenovering på Nr. Kirkeby Kirke

Areal
Bygherre
Nørre Kirkeby Menighedsråd

Under udskiftning af den eksisterende tagbelægning på Nørre Kirkeby kirkes sydside har det vist sig, at den eksisterende tagkonstruktion er meget nedbrudt pga. råd og efter et angreb af egens borebiller. Det betyder, at der skal udskiftes en betydelig del af den eksisterende konstruktion, og udskiftningn skal iflg. Nationalmuseet og den Kongelige bygningsinspektør udføres svarende til de eksistrende konstruktioner, dvs., de skal udføres i egetræ.