Højskolen Marielyst

Areal
395 m²
Bygherre
Højskolen Marielyst

Opførelse af nyt musik- og foredragssal.

Musik- og foredragssalen er placeret således, at den eksisterende sø inddrages som en del af salen.

Taget bliver båret af murskiver, der er skråtstillet og placeret således, at vinduer vendende mod syd er i ryggen af tilskuerne, og vinduer mod nord er med udsyn til scenen og søen.