Nedrivninger

Areal
--

Vi har nedrevet over 200 ejendomme, større bygningskomplekser, gasbeholdere mv.

Vi har stået for udførelse af screeninger for miljøskadelige stoffer inden for tungmetaller, asbest, PCB og kviksølv.

Vi har ligeledes stået for udarbejdelse af §8 ifm. oprensning af forurenet grund til ren grund til brug for daginstitution.

 

Her er et udpluk af vores referencer:

 

Boligforeningen Lolland

Totalrådgivning.

Nedrivning af 81 boliger:

16 boliger, afd. 53 Holmeager

27 boliger, afd. 61 Horslunde-Ullerslev-Fejø-Femø

17 boliger, afd. 63 Sandby-Provstelunden

21 boliger, afd. 91 Rudbjerg

 

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Totalrådgivning inkl. landskabsarbejde efter nedrivning.

Nedrivning af 4 boligblokke i 1-2 etage med 66 boliger.

Genvej og Børsholmparken, Gedser.

 

DAB / Lolland almennyttige Boligselskab - DAB

Nedrivning af 4 boligblokke i 4 etager fordelt på i alt 111 boliger.

Margrethehusene, Maribo.

 

DAB / Lolland almennyttige Boligselskab - DAB

Totalrådgivning inkl. landskabsarbejde efter nedrivning.

Nedrivning af 1 boligblok i 4 etager med 63 boliger. 

Kongeleddet, Rødby.

 

Guldborgsund Kommune

Totalrådgivning.

Nedrivning af ca. 200 nedslidte ejendomme i forbindelse med byfornyelse i Guldborgsund Kommune.

 

Guldborgsund Kommune

Totalrådgivning.

Nedrivning af gassilo med cyanid.

Vendersgade, Nykøbing F.

 

Københavns Kommune - Sydhavnsskolen

Totalrådgivning.

Stribning af nyopført skole efter påsat brand.

Støberivej, København SV

 

NAB / Nakskov Almene Boligselskab

Totalrådgivning.

Nedrivning af 4 boligblokke i 3 etager med 90 boliger.

Nørrevænget, Nakskov.