Margrethehusene, Maribo

Areal
2700 m²
Bygherre
Lolland Almennyttige Boligselskab v/DAB

Opførelse af 37 almene boliger med udhuse og 1 driftsbygning.

Byggesagen omhandler nedrivning af eksisterende 4 nødlidende boligblokke i 3 etager, opført i starten af 1970, i alt 111 boliger og efterfølgende opførelse af 37 rækkehuse i et plan.

Rækkehusbebyggelsen opføres oven på eksisterende kældervæggefundamenter. Hver bolig får egen for- og baghave med tilhørende udhus og overdækket terrasse. Boligerne er på hhv. 52 m², 65 m² og 85 m².

Alle boliger opføres med niveaufri adgang. I 33 af boligerne opfylder badeværelset bygningsreglementets tilgængelighedskrav niveau C SBI anvisning 222.

Som en del af bebyggelsen etableres grønne fællesarealer, legepladser, p-pladser og internt stisystem.

Bebyggelsen fremstår med hvide tunge facadepartier udfyldt med lette træpartier. Taget er dækket med sedum oven på en papdækning.

Bebyggelsen er opført i.h.t. lokalplan 360-80 og kommuneplantillæg 42.

I byggeriet er der opnået guld i DGNB-certificeringen (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).