Nye almene boliger i Næstved

Areal
Bygherre
Boligselskabet Trollebo, afd. 3409 v/Domea.dk

I Lupinhaven i Næstved opføres boliger bestående af 3 blokke med i alt 58 boliger og et fælles forsamlingslokale. Alle boliger i de tre øverste etager har udendørs opholdsarealer i form af 5,3 m2 store altaner. Boligernes værelser er min. 12 m2. Boligerne udformes efter tilgængelighed niveau C. Derved sikres det, at de kan anvendes af selvhjulpne kørestolsbrugere. Depoter etableres i ca. 200 m2 fritliggende skurbygning.

Vores rolle i opgaven er at udføre bygherrerådgivning for Domea.

(Visualiseringer er udarbejdet af CASA Arkitekter A/S).