Kulsbjerg Skole

Areal
--
Bygherre
Vordingborg Kommune

I 2013 og 2014 stod tegnestuen for ombygning af Kulsbjerg Skole i Stensved.

Den nye helhedsplan ombygger skolen, således at den opfylder de nye krav og behov i den nye skolestruktur i Vordingborg Kommune. Herved vil Kulsbjerg Skole have ca. 600 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Ombygningen indebærer større klasselokaler, et pædagogisk læringscenter, et større samlingslokale, nye lærerteamrum samt bedre udnyttelse af gangarealer.

Klasselokaler mod den indre gårdhave omlægges til brede gangarealer med mulighed for gruppearbejde og skaber derved visuelt samhørighed på tværs af gården.

De tidligere gangarealer sammenlægges med de ydre klasselokaler, og der etableres herved velproportionerede klasserum med store ovenlys.

Landskabsarkitekt på gårdrum er Arkitekt Helle Nebelong.