Sundtoften

Areal
--
Bygherre
Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Projektering i alle faser, miljøscreening, arbejdsmiljøkoordinering, økonomistyring, tidsstyring, forhandling og kontrahering, projektgranskning samt PSS, byggeledelse, fagtilsyn, 1 års garantieftersyn.

Totalrenovering af badeværelser inkl. vægge, centralt ventilationsanlæg med ind- og udsugning samt genvending i et- og toplansbygninger, decentral boligventilation i 1,5 plansbygninger, facaderenovering, tagrenovering, tegloverliggere, dilatationsfuger m.v., dræn omkring bygninger, pumpebrønd m.v.

Byggesagen omhandlede 301 beboede familieboliger fordelt på tre bygningstyper; 1 plans-, 1,5 plans- og 2 plansbygninger.