Ørslev Egnshus - ombygning af skole og sportshal

Areal
2.200 m²
Bygherre
Vordingborg Kommune

Nyt Egnshus i Ørslev etableres i tilknytning til skole og sportshal, således at alle aktiviteter i landsbyen er samlet ét sted.

Tegnestuen har på baggrund af mange dialogmøder med skole og alle landsbyens foreninger, udarbejdet en helhedsplan for skole og sportshal. Tanken har været at få samlet alle funktioner under ét tag, og bruge lokaler optimalt, således at fleksibiliteten i brug vil forhindre at lokaler står tomme og ubenyttet.

Skolen har fået nyt samlingslokale og blevet åbnet op til udearealerne.

Hallen har fået ny hovedindgang med et lille caféområde med kig ind til hallen.

Det nye forsamlingshus – Egnshuset – er etableret i del af skolen samt i ny tilbygning.

Nyt anretterkøkken, mødelokaler og toiletfaciliteter er desuden etableret i den eksisterende skole med tilknytning til egnshus.

Den røde bygning markerer den nye indgang, samt giver egnshuset sin egen identitet, og refererer desuden til skolens røde vinduer.

Tegnestuen har stået for brugermøder, helhedsplan, projektering samt tilsyn og byggeledelse.