Fasanvej i Næstved

Areal
3.800 m²
Bygherre
Lejerbo, Næstved

Totalrådgivning. Projektering i alle faser, arbejdsmiljøkoordinering, økonomistyring, tidsstyring, forhandling og kontrahering, projektgranskning samt PSS, byggeledelse, fagtilsyn, DGBN certificering til sølv, 1 års garantieftersyn.

Opførelse af 40 familieboliger.

I byggeprocessen har der været fokus på design, og konstruktion af bygningsdelene er afgørende for, hvor godt ressourcerne i byggematerialerne både kan udnyttes ved opførelsen af byggeriet. Hele miljøgevinsten ved genanvendelse af affaldsmaterialer ligger i den nye anvendelse, genanvendelsesfasen. Der opnås udelukkende en miljøgevinst, hvis materialerne erstatter andre og nye produkter. Miljøgevinsten opstår altså først ved, at produktionen af nye byggematerialer undgås. Vores fokus i byggeprocessen er derfor at genanvende materialer i en proces, hvor der sker en samlet optimering af bæredygtighed, fremtidig drift og vedligehold samt økonomi.

Bygherren har opstillet ambitiøse mål for genbrug af materialer, derved er det vores opgave at sikre at målene fastholdes og implementeres i byggeprocessen. Der arbejdes med energioptimering, således at husene er "nul-energihuse".