Norbrinken

Areal
5716 m²
Bygherre
BoligKorsør

Totalrådgivning. Renovering af 76 almene boliger incl. fællesarealer i 8 blokke opført i 1977. 

Projektering i alle faser, miljøscreening, arbejdsmiljøkoordinering, risikovurdering, økonomistyring, tidsstyring, forhandling og kontrahering, projektgranskning samt PSS, byggeledelse, fagtilsyn, 1 års garantieftersyn.

Renoveringen omfatter efterisolering af gavle og tagrum. Nye kældertrapper, beklædning af gavltrekanter, betonrenovering af facader. Udskiftning af lette facader/vin-duer/døre. Udskiftning af tagrender/nedløb. Nye altangange. Udgravning af krybekælder. Udskiftning af vand-/varmerør, nyt ventilationsanlæg. Renovering af udearealer.