Vestensborggården

Areal
1141 m²
Bygherre
Boligselskabet Vendersbo, Nyk. F.

Ombygning af eksisterende staldbygning til 28 ungdomsboliger.

Vestensborggården ligger bynært og tæt på byens uddannelsessteder.

Vestensborg var del af de frasalg Kronen gjorde tilbage i 1763 på grund af akut pengemangel. Ved frasalget hed gården Nørre Ladegård men fik navnet Westenborg efter køberen Von Westens ønske. Den nuværende hovedbygning er opført i 1859, og avlsbygningen, som nu indeholder 28 ungdomsboliger, er oprindeligt fra 1895.